medrek.se

Nyheter

Salivprov kan avslöja muncancer

Ny studie visar att salivprov avslöjade cancer hos samtliga patienter med muncancer.

I en amerikansk studie som publicerats i Science Translational Medicine visas att salivprov kan i tidigt stadie avslöja cancer hos patienter med muncancer. Vid John Hopkins universitet i Baltimore, USA, gjordes studien för att se om tumör-dna i saliv och blodplasma fungerade som biomarkör för cancer i mun, svalg och strupe.

För munnen var salivprov bäst lämpat och blodprov fungerade bättre för cancer i svalg och strupe. Forskarna menar därför att saliv och blodprover är en bra utgångspunkt för att utveckla tester för huvud- och halscancer. För munhålecancer skulle det räcka med salivtestning för att följa sjukdomsutveckling och/eller behandlingsresultat och för övriga cancerformer verkar en kombination av de båda provtagningarna ge mest träffsäkert resultat.

I studien omfattas knappt 100 personer och saliv från bara 15 personer med muncancer testades.