medrek.se

Nyheter

Läkare i Europa

Primärvård en bristvara som hotar befolkningen i Europa. Sverige ligger i mitten avseende antal läkare per invånare.

Läkartätheten i Europa minskar. Som svensk läkare har man sannolikt möjlighet att arbeta i alla Europeiska länder om man bara vill. Inte minst allmänläkare kan ordna utländska jobb då bristen på den kompetensen ökar extra mycket.


Bristen på läkare är en orsak till oro i många EU-länder. Utvecklingen mot allt fler specialister gör också att antalet allmänläkare sjunkit till den grad att tillgången till primärvård hotas för hela befolkningsgrupper. Det visar en rapport som EU-kommissionen och OECD tillsammans publicerade i december.

Lägst andel läkare har Polen och Rumänien med drygt 2 läkare per 1 000 invånare. Högst andel har Grekland med 6/1 000. Sverige ligger nära EU-snittet med 3,6 läkare per 1 000 invånare. Siffrorna gäller för 2008 eller närmaste tillgängliga år. I genomsnitt har andelen läkare i EU ökat från 3,0/1 000 invånare år 2000 till 3,3 år 2008. Antalet läkare i Europa har stigit med 3 promille sedan år 2000, och ökningen anges till största delen bero på läkare som utbildats utanför Europa.

Rapporten uttrycker även oro för att antalet sjuksköterskor sjunker och att tillräckliga åtgärder inte satts in för att möta det stora antalet pensioner som väntar många sjuksköterskor de kommande åren.