medrek.se

Nyheter

Finska läkare tjänar mer

Finnarna är mer flexibla än oss svenskar tycks det. Uppmuntrar läkare att kunna tjäna pengar för att tillhandahålla en bra vård. Vem kan kritisera sådant?

Cirka en tredjedel av Finlands 17 000 yrkesverksamma läkare har en privat mottagning vid sidan av sitt arbete på sjukhus eller hälsocentral.
En ny lag gör det möjligt för specialistläkare att använda sjukhusets lokaler och övrig vårdpersonal för att ta emot privatpatienter.  Är det bara i Sverige det är ""fult"" att tala om pengar och att locka med bättre möjligheter att tjäna pengar för att få en bättre fungerande vård...?


Under förra året gjordes en utredning som visade att väntetiderna i vården i Finland ökat och att det särskilt i glesbygdsregioner fanns stora problem med att uppfylla vårdgarantin.

Den 14 december antog den finska riksdagen en ny lag för att stimulera sjukhusläkare att driva egen verksamhet efter arbetstid i sjukhusets lokaler. Huvudsyftet med reformen är att klara av den gällande vårdgarantin.

– Det finns ett stort intresse. På Universitetssjukhuset i Helsingfors arbetar cirka 2700 läkare, ungefär 60 procent av dem är intresserade att starta privat verksamhet på sjukhuset. En viktig orsak är att de privata läkarstationerna där man har sina privata mottagningar, i allt större utsträckning ägs av utländska investerare. Många upplever att de inte längre har ett lika stort inflytande över sin arbetssituation. Därför söker man ett alternativ till de privata läkarstationerna, säger Lasse Lehtonen, specialistläkare i laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Helsingfors till tidningen Sjukhusläkaren.

Positiva reaktioner

I Finland har det länge varit möjligt att ha sin huvudsyssla på sjukhus och sedan en privat praktik som bisyssla utanför sjukhus, antingen en egen mottagning eller på en privat läkarcentral. Den nya lagen har fått många positiva reaktioner. Genom att bilda ett privat bolag kan sjukhus sluta avtal med läkare som önskar driva privat mottagning i sjukhusets lokaler efter arbetstid. Det privata sjukhusbolaget fakturerar för hyra och andra resurser som läkaren behöver för sin verksamhet.

Inte förrän vid nästa årsskifte, den 1 januari 2012, räknar man med att de första privata verksamheterna på sjukhus ska starta. Lagen antogs som en tidsbegränsad bestämmelse till och med april 2104. Man ser reformen som en försöksverksamhet som först ska utvärderas.

Nygammal möjlighet

Men egentligen är det en ”nygammal” möjlighet. Även tidigare kunde exempelvis en läkare på ett regionsjukhus praktisera privat i sjukhusets lokaler, men den möjligheten förbjöds i början på 1990-talet då man reformerade hälso- och sjukvården i Finland.

– Det är väldigt vanligt att man som sjukhusläkare arbetar som privatpraktiker, mer än hälften av läkarna på Universitetssjukhuset i Helsingfors arbetar privat. De populäraste mottagningarna är inom ögon, gynekologi, öron-näsa-hals och vissa kirurgiska specialiteter som ortopedi och plastikkirurgi. Dessa specialiteter kan ta hand om patienterna minsta lika bra som mottagningarna på sjukhus, säger Hans Ramsay, överläkare vid kliniken för öron- näs och halssjukdomar vid Universitetssjukhuset i Helsingfors.

Det finns olika varianter för hur mycket man förbinder sig att arbeta på sjukhuset. Vissa är heltidsanställda och extraknäcker privat på sin fritid. Andra har 20 eller 50 procents anställning på sjukhus och arbetar övrig tid på sin privatpraktik.

Egen verksamhet varje tisdageftermiddag

Sedan 30 år har Hans Ramsay en privat öron-näsa-halsmottagning på en läkarstation som ligger cirka tre kilometer från sjukhuset. Varje tisdag eftermiddag klockan 16.00 lämnar han sjukhuset för att arbeta ett par timmar på sin mottagning. Sin huvudsyssla har han dock på universitetssjukhuset där han är heltidsanställd.

– Förutom att kunna tjäna lite extra, vill jag ge patienterna möjlighet att kunna välja den specialistläkare som de vill gå till. Den möjligheten finns inte på sjukhuset, säger Hans Ramsay.
Det finns några få specialistläkare som har mottagning varje kväll efter ordinarie arbetstid, men de är få, menar Hans Ramsay.

Av 17 000 yrkesverksamma läkare i Finland arbetar cirka 1 900 heltid som privatläkare. Cirka 5 000 specialistläkare arbetar dels på sjukhus, dels privat. Men det rör sig om förhållandevis få timmar arbetstiden i privat verksamhet är i medeltal cirka fem timmar i veckan.

I Finland diskuterar man nu en modell som liknar den Sverige har med landsting. Diskussionen kommer säkert att bli ett tema inför nästa riksdagsval, säger Hans Ramsay.

Källa: Sjukhusläkaren