medrek.se

Nyheter

Ehec har dödat 14 i Tyskland

Ehec har nu tagit livet av 14 människor i Tyskland och 1.200 har insjuknat av ehec-smittan. Spanien är utpekad som källa till utbrottet.

Ehec har nu tagit livet av 14 människor i Tyskland och 1.200 har insjuknat av ehec-smittan. Spanien är utpekad som källa till utbrottet.

Ehec-fall har rapporterats från Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Frankrike och Schweiz, vilka alla tycks ha sitt ursprung i Tyskland.
Ryssland och Belgien har förbjudit import av grönsaker från Spanien, utpekat som källa till ehec-utbrottet.

Över 300 patienter vårdas idag i Tyskland med den allvarliga blödnings- och njurkomplikationer HUS. Sjukdomen HUS orsakar blodiga diarréer och svåra leverskador som kräver intensivvård och kan leda till döden.

– Normalt har vi omkring 1.000 fall per år, men nu har vi haft 1.200 på bara tio dagar, säger Jan Galle, chef för en klinik i västra Tyskland.

Läkarna är fortsatt osäkra över hur man behandlar sjukdomen.

– Vi har 61 vuxna som vårdas på sjukhuset, varav 21 kräver intensivvård, sade en taleskvinna vid Eppendorfs universitetsklinik i Hamburg.

Kliniken vädjar om blodgivning.

– Vi använder mellan 500 och 700 påsar plasma om dagen, jämfört med normalt 60. Vi är snart utan blod, sade hon.

Rolf Stahl, neurolog vid kliniken, säger att omkring en tredjedel av patienterna där har förlorat alla sina njurfunktioner och får dialys.

Läkarna förväntar sig nu fler fall. 

/Av TT