medrek.se

Nyheter

Studera till läkare i Polen

En halv miljon kostar det nästan att plugga till läkare i Polen.

Svenska ungdomar har i flera år valt att studera till läkare utomlands. Ett alternativ är Polen där man dock till skillnad mot i Danmark måste betala för sin utbildning.

Utbildningen i Polen ges på engelska och bara första året på läkarutbildningen kostar 12.000 euro. Därefter kostar studierna 8.000 euro per år i ytterligare fem år. Totalt nästan 500.000 svenska kronor.

Via bidrag och lån från CSN kan en svensk student få ihop totalt 133 840 kronor för 40 veckors studier. Det mesta går åt för att täcka studieavgiften. Kostnaden för boende och övrigt uppehälle under sex år studier får studenterna finansiera på annat sätt.

I Polen krävs inte MVG i alla ämnen för att komma in på läkarutbildningen, men väl högsta betyg i ämnen som kemi, biologi och fysik. Man måste också genomgå ett två timmar långt inträdesprov och bli godkänd i en personlig intervju.

Universitet med läkarprogram i Polen

Medical University of Gdansk
Medical University of Warsaw
Pomeranian Medical University
Medical University of Bialystok
Wroclaw Medical University
Poznan University of Medical Sciences
Jagellian University Medical College
P.J Safarik University
University of Varmia and Masuria in Olsztyn

Antagning och ansökan
För att kunna söka måste du ha godkänt slutbetyg från gymnasiet. Det krävs att du har läst fysik, kemi, engelska och oftast biologi. Betygen i dessa ämnen måste vara över medel. Vissa universitet baserar sin antagning på kunskapstest som hålls i Sverige eller i Polen.

För att få reda på de specifika antagningskraven för vare universitet, kontakta respektive universitet eller deras representanter i Skandinavien!

 

Högskoleverket har bedömt tillgången på läkare i Sverige fram till år 2020. De anser att läkarutbildningen behöver byggas ut med 320 nybörjarplatser per år för att ha samma läkartäthet som år 2002.