medrek.se

Nyheter

Barnadödligheten i världen har halverats

Barnadödligheten i världen har halverats sedan 1990, visar nya siffror.

Nya siffror visar nu att världens barnadödlighet har halverats sedan 1990. Allt färre barn dör innan de fyllt fem.

Dödsfallen har minskat med 53% sedan 1990.

År 1990 dog 12,7 miljoner innan de fyllt fem. År 2015 är den siffran nere på 5,9 miljoner.

Cirka 236 miljoner barn har dött innan sin femårsdag de senaste 25 åren. I Afrika, söder om Sahara, inträffar de flesta dödsfallen då ett av tolv barn dör innan femårsåldern.

Många av barnen dör i lunginflammation, malaria och diarré. För att förebygga detta förespråkas vaccin, läkemedel och tillgång till rent vatten.

Siffrorna baseras på information från Världshälsoorganisationen WHO och Unicef.