medrek.se

Nyheter

Åland får fortsatt gratis TBE-vacccinering

Åland jobbar vidare med att sänka antalet TBE-infektioner.

Ålänningar har sedan 2006 haft möjlighet att vaccinera sig gratis mot fästingburen encefalit, TBE.

Kampanjen har nu förlängts till 2015. Den tidigare undre åldersgränsen för gratis vaccinering har sänkts från sju till tre år. Innan vaccinationsprogrammet infördes var TBE-incidensen cirka ett fall per 1 000 invånare, vilket innebar att sjukdomsrisken var mycket hög. I Sverige hade vi förra året totalt 734 rapporterade fall, alltså 8 per 100 000 invånare.

Vaccinationskampanjen har inte helt lyckats utrota sjukdomen på Åland. Fortfarande har man i genomsnitt tio nya sjukdomsfall per år. Men resultatet är så bra att myndigheterna beslutat fortsätta kampanjen och att sänka åldersgränsen till tre år. Även om TBE-infektioner hos barn är ovanliga och sällan så allvarliga som hos vuxna motiverar myndigheterna det med den höga smittrisken på ön.

Rätten till gratis vaccinering gäller grundserien om tre doser, påfyllnadsdoserna får ålänningarna bekosta själva.