medrek.se

Nyheter

Afrika - fritt från polio senaste året

Ett helt år har gått sedan det senast konstaterade fallet av polio i Afrika.

Ett helt år har gått sedan det senast konstaterade fallet av polio i Afrika. Det får räknas som en milstolpe i kontinentens medicinska historia och en källa till stor glädje, rapporterar Dagens Nyheter.

Stora satsningar på vaccinering och bevakning i hela landet, mobilisering av frivilliga som på lokal nivå vaccinerar och inrättande av hälsocentraler i hela landet har nu gett resultat.

11 augusti 2014 upptäcktes det senaste fallet av polio i Somalia. Sedan registreringen infördes har Afrika aldrig tidigare klarat sig undan sjukdomen så pass lång tid, som ett år.

År 1988 inleddes det världsomspännande projektet för att utrota polio. Det fanns då 350.000 förlamade barn runt om i världen. År 2014 låg siffran på 359 barn.

– Detta är en stor framgång, men en bräcklig sådan, säger Hamid Jafari, läkare och initiativtagare till projektet Global Polio Eradication Initiative som drivs genom Världshälsoorganisationen WHO.

Foto: Andrew McGalliard, www.defenseimagery.mil