medrek.se

Utrikesnyheter

Utrikesnyheter inom Vård och Life Science. Här publiceras de senaste nyheterna och händelserna från hela världen.

Svensk-norska ambulansprojektet får EU-stöd

Västra Götalands-regionen får bidrag på närmare sju miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Luftburen ambulanssjukvård, ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.

Läs mer