medrek.se

Nyheter

Tandsköterskors löner

Ett hundra kronor mer i månaden för jobb i privat tandvård jämfört med offentlig sektor.

Genomsnittslönen för en tandsköterska, uppdelat på ålder och om du jobbar inom det privata eller det offentliga. Man tjänar alltså hela hundra kronor mer i det privata jämfört med den offentliga tandvården.


Snittlönen för tandsköterskor uppdelat på ålder:

18-24 år: 19 800 kronor

25-39 år: 21 700 kronor

40-64 år: 22 800 kronor


Snittlönen för tandsköterskor uppdelat på offentlig/privat sektor:


Offentlig sektor/Folktandvården: 22 300 kronor

Privat sektor/privattandläkare: 22 400 kronor

Statistik från SCB:s lönedatabas gällande 2009 års löner.