medrek.se

Nyheter

Tandläkarlöner stiger, vilka arbetsgivare vinner på detta?

Goda nyheter för arbetstagare...och de arbetsgivare som investerar i att marknadsföra sig som attraktiva.

Om fem år är det brist på tandläkare, enligt nya rapporter. För arbetstagare är det goda nyheter eftersom det kommer leda till ökade löner.

Två nya rapporter från Saco och Arbetsförmedlingen visar framtidsprognosen för tandläkare och tandhygienister. För tandhygienister var läget i balans, men för tandläkarna var domen hård: Om fem år kommer det att vara brist på både nyutexaminerade och yrkesverksamma tandläkare i Sverige.

Detta betyder naturligtvis att lönerna kommer att stiga eftersom efterfrågan kommer bli större än utbudet

När det är brist på yrkesverksamma blir det självklart svårare för tandvårdsföretagen, klinikerna, privata som offentliga, att hitta personal. Resultatet blir att man måste locka med högre löner för att tävla om den yrkeserfarna kår som finns....men de som lägger mest pengar på att Marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare kommer lika uppenbart att bli vinnare på framtidens tandvårdsmarknad.

Vilket företag i Sverige kan hjälpa till med att marknadsföra en arbetsplats inom vården i rekryteringssyfte...:)