medrek.se

Nyheter

Fortsatt svårt att komma in på tandläkarlinjen

Fortsatt svårt att komma in på tandläkarlinjen

Tandläkarutbildningen hamnar på 9:e plats över de utbildningar som är svårast att komma in på, visar en ny undersökning som presenteras i DN. Orsaken är det stora sökandetrycket.

Nya siffror som presenterades av DN visar att tandläkare är en av de svåraste utbildningarna att komma in på, eftersom sökandetrycket är så högt. Till vårens intagningar var det 3,6 sökande till varje plats på tandläkarlinjen.

Därmed placerar sig tandläkarutbildningen på 9:e plats av Sveriges mest åtrådda utbildningar, räknat efter hur svårt det är att få en studieplats. Räknar man på flest antal sökande kommer tandläkarlinjen på 19:e plats.