medrek.se

Nyheter

Folktandvården tar emot lärlingar

Hösten 2011 kommer Folktandvården i Örebro läns landsting att ta in lärlingar. Målet är att visa vad tandläkaryrket innebär, och att hitta framtida potentiella arbetstagare.

Hösten 2011 kommer Folktandvården i Örebro läns landsting att ta in lärlingar. Målet är att visa vad tandläkaryrket innebär, och att hitta framtida potentiella arbetstagare.

Målet med att erbjuda unga länsinnevånare lärlingsplatser är att skapa uppmärksamhet och intresse för tandläkaryrket och på så sätt skapa gynnsammare förutsättningar för framtida rekryteringar till Örebro län.

För att kunna ansöka till lärlingsverksamheten ska man ha fullbordat ett treårigt gymnasieprogram, och man ska ha så pass bra betyg att man har möjlighet att studera vid tandläkarprogrammet. För de lärlingar som blir antagna ges lärlingslön. 

Årets lärlingsprogram går igång den 1 september i år, och fortgår under ett halvårs tid. I det fall en lärling kommer in på tandläkarutbildningen ges naturligtvis möjlighet att avsluta tidigare.