medrek.se

Nyheter

Vårdförbundet ordnar höjd lön

Vårdförbundet closar nytt avtal för privatanställda sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.

Vårdförbundet har slutit ett nytt avtal för medlemmar inom Vårdföretagarna. Det nya avtalet omfattar drygt 560 medlemmar inom privat ambulanssjukvård

Avtalet innehåller både löner och allmänna anställningsvillkor och innebär att lönerna höjs med två procent mellan 1 juli 2010 och 1 september 2011. Från 2011 gäller lokal lönebildning som är ickenivåbestämd och helt baserad på individuella prestationer.

– Avtalet innehåller nya skrivningar som innebär mer tydlighet kring löneprocessen. Förstärkt lönesamtal är ett exempel som ger ett utökat skydd för individen, säger Oskar Falk, ombudsman på Vårdförbundet.

Höjd jourersättning

Ersättningen för ob, beredskap och jour höjs från 1 juli 2011. Ersättningen för beredskap och ob ökar med 3,5 procent. En särskild satsning görs på jourersättningen som ökar med omkring 8 procent. Säger vårdförbundet på sin hemsida idag.

– Avtalet innehåller en differentierad jourersättning – vilket är nytt. Vi anser att det är rimligt med en högre jourersättning under vanliga helger och under storhelger.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet har också kommit överens om ett avtal om kompetensutveckling för sina medlemmar.

– Det är viktigt att ambulanssjukvården kan ta till vara på våra inom vårdförbundets medlemmars kunskap på rätt sätt. Det finns det ett intresse av – både hos ambulansföretagen och hos våra medlemmar på vårdförbundet. Där finns en stor utvecklingspotential, säger Oskar Falk på vårdförbundet.

En arbetsgrupp som ska fokusera på arbetsmiljö, hälsa och säker vård ska också tillsättas säger vårdförbundet. Särskilt fokus läggs på arbetstidsfrågor. Arbetstiderna är en fråga som har varit svår att lösa under förhandlingarna mellan vårdförbundet och vårdföretagarna.

– Arbete 24 timmar om dygnet hör inte ihop med säker vård och är dessutom ett hot mot de anställdas hälsa. Arbetstiden är en viktig fråga – särskilt inom ambulansen – och jag är nöjd med att den kommer att fortsätta diskuteras, säger Oskar Falk på vårdförbundet.

Mer om vårdförbundet

Vårdförbundet har 110 000 medlemmar
Av dem märks sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor
Vårdförbundet har 150 anställda medarbetare.
Vårdförbundet har 21 lokala avdelningar och är en av Sveriges största förbund.

Källa: Vårdförbundet