medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor ej medvetna

Läkemedelsverket konstaterar att sjuksköterskor i Sverige ej vet om att de skall rapportera biverkningar.

Sjuksköterskor är ej medvetna om att de skall rapportera biverkningar. Sedan 2007 skall de rapportera biverkningar men ännu 2010 kom fyra av fem rapporter från läkare.

År 2010 kom det in 5152 rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket. Toppar gör som vanligt Waran, om man bortser från vaccinerna Pandemrix och Infanrix. Mycket få av rapporterna kommer från sjuksköterskor.

Undantas vaccinerna ser man att mönstret och antalet är tämligen oförändrat de senaste två åren, säger Lennart Waldenlind på Läkemedelsverket.

Waran är det läkemedel som det kommer flest rapporter om, undantaget vaccinerna, även allvarliga sådana. TNF-hämmarna Remicade och Enbrel liksom enalapril och Humira tillhör också de som toppar biverkningsrapporteringen.

Antalet döda går ner
Av rapporterna från ifjol var 93 så allvarliga att patienterna  dog, medan de var 114 under 2009.

Trots att sjuksköterskor sedan 2007 ska rapportera biverkningar är de fortfarande mycket få. Drygt 80 procent av rapporterna kommer från läkare. Förra året var det 917 av rapporterna som skrivits av sjuksköterskor vilket är en minskning med närmare 500 jämfört med året innan.

Vi konstaterar att den möjligheten för sköterskor ännu inte fått genomslag, säger Lennart Waldenlind.