medrek.se

Nyheter

Sjukhusen prioriterar yngre och friskare patienter

Läkare larmar om att sjukhusen prioriterar yngre och friskare patienter för att få del av regeringens ”kömiljard”.

Läkare larmar om att sjukhusen prioriterar yngre och friskare patienter för att få del av regeringens ”kömiljard”.

–Det viktiga har blivit att beta av kön, för då får man pengar, säger Läkarförbundets ord­förande Marie Wedin.

Landstingen har under de senaste åren blivit pressade av regeringen till att korta ner köerna. Dels genom att skärpa vårdgarantin, dels genom att dela ut en ”kömiljard” till de landsting som klarar garantin.

–Många kroniskt sjuka, ofta äldre, trängs undan när landstingen går in för att beta av förstagångsbesöken, säger Marie Wedin. Marie menar att syftet med kömiljarden var gott, men att den slagit fel.

–Vi skulle vilja se en medicinsk vårdgaranti som garanterar att de svårast sjuka får vård först, säger Marie Wedin.

Ingen systematisk uppföljning av vårdgarantins och kömiljardens konsekvenser har genomförts. Men data från en färsk rapport från Socialstyrelsen finns tyder på att undanträngnings­effekter förekommer.

Socialminister Göran Hägglund (KD) kommenterar rapporten till DN:

–Avsikten är inte att en bättre tillgänglighet för vissa ska betalas av andra. Därför tar vi det här på största allvar. Men än så länge ska man vara försiktig med att dra slutsatser.

–Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att noggrant titta på frågan. Deras slutrapport kommer om ett år. Förekommer andra effekter ska vi självklart väga in dem när vi förhandlar om nya avtal med Sveriges Kommuner och landsting, säger Göran Hägglund.