medrek.se

Nyheter

Lönestatistik yrken - Sköterska  Löner

Lönestatistik av löner för olika sköterskor inom Sverige. Sjuksköterskor, tandsköterskor, anestesissjuksköterska, distriktssköterska, operationssjuksköterska mm.

Lönestatistik av löner för olika sköterskor inom Sverige.
Tandsköterskor, sjuksköterskor, akutsjuksköterskor, distriktssköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, företagssjuksköterskor mm.


Tandsköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
20.937 kr 20.750 kr 39,4 år 10,8 år

Sjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
24.005 kr 23.300 kr 35,3 år 6,9 år

Akutsjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
24.103 kr 25.000 kr 34,5 år 7 år

Barnsjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
26.683 kr 26.500 kr 40,2 år 12,5 år

Anestesisjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
26.966 kr 26.700 kr 38,2 år 8,2 år

Operationssjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
27.838 kr 27.600 kr 39,7 år 10,4 år

Distriktssköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
27.854 kr 27.700 kr 45,1 år 13,5 år

Intensivvårdssjuksköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
28.358 kr 27.800 kr 40,2 år 13,1 år

Företagssköterska lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
28.506 kr 29.200 kr 45,7 år 9,3 år

Källa lönestatistik.se