medrek.se

Nyheter

Lönestatistik för sjuksköterskor i Sverige

Största gruppen ligger på mellan 20 000 - 22 000kr/månad.

Nedan kan du läsa om landstingsanställda medlemmar i Vårdförbundet och deras lönenivå i november 2009. Inom kort kommer nya siffror för 2010.

När det gäller olika grupper av sjuksköterskor låg medianlönen högst för företagssköterskor, med 29 070 kronor i månaden. Lägst medianlön hade sjuksköterskor inom medicin/kirurgi, med en medianlön på 23 670 kronor. Här är chefer bortrensade ur statistiken.

Landstingen kodar de anställda utifrån deras arbetsuppgifter. Inom kategorierna psykiatri, barn och medicin/kirurgi kan rapporteringen dock skilja sig lite mellan landstingen. Vissa räknar enbart med de sjuksköterskor som har specialistkompetens inom dessa områden, medan andra räknar med alla med dessa arbetsuppgifter.

Det är andra gången som lönestatistiken tas fram på detta sätt, och enligt SKL börjar systemet att sätta sig.

Statistiken baseras på siffror som är inrapporterade från arbetsgivarna, det är en partsgemensam statistik som tagits fram i samarbete med SKL och Vårdförbundet.

Lönestatistik för sjuksköterskor

Lön                   Andel
0-13.999 kr 
14-15.999 kr   0,35 %
16-17.999 kr   0,42 %
18-19.999 kr   1,13 %
20-21.999 kr   27,72 %
22-23.999 kr   26,59 %
24-25.999 kr   19,46 %
26-27.999 kr   10,37 %
28-29.999 kr   8,46 %
30-32.999 kr   4,23 %
33-35.999 kr   0,92 %
36-38.999 kr 
39-42.999 kr 
43-46.999 kr 
47-51.999 kr 
52-57.999 kr 
58-63.999 kr 
64-89.999 kr 
90.000- kr 

Observera att ovan är lönestatistik för sjuksköterskor.


Källa: Lönestatistik.se