medrek.se

Nyheter

Löneskillnaderna mellan könen minskar

Löneskillnaderna mellan könen minskar sakta men säkert, visar SCB:s siffror över 2010 års löner.

Löneskillnaderna mellan könen minskar sakta men säkert, visar SCB:s siffror över 2010 års löner.

Skillnaden är fortfarande störst bland tjänstemän i privat sektor som också har den högsta genomsnittliga lönen, 34.000 kronor i månaden. 

Kvinnliga tjänstemän tjänar 29.700 medan männen har en månadslön på 37.500 kronor i snitt.

Könsskillnaden är minst i kommunal sektor, där månadslönerna i snitt också är lägst, 24.500 kronor. /DN