medrek.se

Nyheter

Löneökning hotar jobben

Den heta arbetsmarknaden kan driva upp inflationen. Återhållsamhet med lönerna skulle vara bättre.

Den heta arbetsmarknaden kan driva upp inflationen.

–Det nya industriavtalet som är på väg betyder ett stort framsteg. Principen att den del av näringslivet som konkurrerar med utlandet ska vara löneledande ligger därmed fast. Nu kan man också räkna med sammanfallande avtalsperioder mellan industrins arbetare och tjänstemän, liksom en förstärkning av de opartiska ordförandenas roll, säger Svante Öberg, förste vice riksbankschef,  till DN Ekonomi.

Svante betonar att avtalsrörelsen som ligger framför oss troligen kommer att fungera väl, men att det också finns risker. 

–Det går bra för Sverige och sysselsättningen stiger kraftigt. Återhämtningen är så snabb att resursutnyttjandet redan ligger runt normal nivå. I flera branscher saknas arbetskraft, trots att det ännu finns många arbetslösa.

Återhållsamhet med lönerna skulle vara bättre för Sveriges ekonomi:

–Med litet mindre löneökningar än de cirka 3,5 procent som Riksbanken räknar med skulle både inflationen och arbetslösheten kunna bli lägre, säger Svante Öberg till DN.