medrek.se

Nyheter

Låg bemmaning av sjuksköterskor - ökad dödlighet

Låg sjuksköterskebemanning leder till ökad dödlighet enligt amerikansk studie.

En stor amerikansk studie visar på samband mellan låg sjuksköterskebemanning och hög patientdödlighet.
Studien som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine bygger på data från 176 696 sjuksköterskeskift om åtta timmar och 197 961 patienter intagna på 43 olika sjukhusenheter i USA.

I 84 procent av sjuksköterskeskiften avvek inte bemanningen från de uppsatta bemanningsmålen, det vill säga det saknades inte sjuksköterskor. I de skift där det saknades sjuksköterskor fann forskarna negativa samband.

För varje underbemannat skift som en patient exponerades för ökade dödligheten med 2 procent och i genomsnitt exponerades varje patient för tre sjuksköterskeskift. Dessutom ökade dödligheten med 4 procent om en patient exponerades för ett skift där antalet in- och utskrivningar på enheten var högre än det normala.