medrek.se

Nyheter

Dålig kvalitet på vården i Uddevalla

Sjuksköterskor hinner inte läsa journaler i Uddevalla. Betryggande för patienterna...


Enligt de anställda på ortopedgeriatriska avdelningen på Uddevalla sjukhus är arbetsbelastningen för hög – under hela året.

Sjuksköterskan Kerstin Cederloo riktade i lördags skarp kritik mot arbetsförhållandena på avdelningen. Kritiken gick bland annat ut på att bemanningen är får låg och att personalen därför blir utmattad och inte hinner med sitt jobb, skriver lokaltidningen Bohuslänningen.

Nu får hon uppbackning av resten av avdelningspersonalen.

– Man kan inte komma närmare sanningen, säger en av de anställda till tidningen.

Områdeschefen för medicin svarar

 Magnus Kronvall, har bemött kritiken med argumenten att arbetsbelastningen till stor del är relaterad till säsongens halkolyckor och det stora antalet medicinskt färdigbehandlade patienter som väntar på plats i kommunen.

Den förklaringen köper inte personalen.

– Vi har samma antal patienter hela året. Våra patienter är inte ute och halkar på isen, de halkar hemma inomhus, säger undersköterskan Thomas Forsberg till Bohuslänningen.

Personalen ställer sig också frågande till varför sjukhusledningen inte räknar in vårdtygden när bemanningen bestäms och varför avdelningens budget är beräknad på 24 patienter när det oftast rör sig om 26 eller 27.

Nattsjuksköterskan Birgitta Torin säger att stressen gör att hon inte alltid hinner med att läsa alla journalanteckningar när hon går på ett pass.

– Det är väldigt obehagligt och innebär också att vi tappar kunskapsmässigt, säger hon till tidningen.