medrek.se

Nyheter

Brist på operationssjuksköterskor

Det är inte bara Uppsala län det råder brist på operationssjuksköterskor, hela Sverige har problem just nu.

Det är inte bara i Uppsala län det råder brist på operationssjuksköterskor, hela Sverige har problem just nu.

Till hösten startar Uppsala universitet sin operationssjuksköterskeutbildning igen, men trots de satsningar som Akademiska sjukhuset gjort, är det inte så många sökanden. Olle Nilsson är professor i ortopedi och ordförande för grundutbildningskommittén vid Uppsala universitet.
""Det är väldigt få""
– Förstahandssökande till operationsvård är 22 stycken, men då vet vi tyvärr att ungefär hälften av dem kommer att komma till start för kursen, det vill säga drygt tio stycken och det är väldigt få.

-Långsiktiga åtgärder måste göras från sjukhusens sida för att göra yrket mer attraktivt säger han.
– Framför allt handlar det om arbetsinnehåll, jourbelastning och lönesättning.
Man måste agera nu för att det här inte ska leda till väldigt stora svårigheter för sjukvården, inom kort tid.

 För att få fler att bli intresserade av yrket har man från sjukhuset erbjudit sig att betala utbildningen mot att de nya sköterskorna börjar arbeta i Uppsala. Men ändå är det inte så många som har sökt till hösten.
Hans-Olov Hellström, chef på kirurgdivisionen på Akademiska sjukhuset, tror inte att lönehöjningar är lösningen:
– Att folk stannar i yrket beror inte enbart på lön. Jag tror att just operationssköterska är kanske då ”det hemligaste” specialistsjuksköterskeyrket. Vi skulle behöva bli bättre på att marknadsföra just det.