medrek.se

Nyheter

Bättre tillgång till läkare

Det är idag lättare att få träffa eller prata med en läkare i primärvården, enligt en undersökning genomförd av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) i mars.

Det är idag lättare att få träffa eller prata med en läkare i primärvården, enligt en undersökning genomförd av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) i mars.

Av patienterna som behövde träffa en läkare fick 93 procent det inom den tidsgräns på sju dagar som vårdgarantin kräver.

Förra året klarade17 landsting av att ge 90 procent av patienterna läkarbesöket i rätt tid medan bara 6 landsting klarade av det 2006, skriver SKL på sin hemsida.