medrek.se

Nyheter

Undersköterskan Sonia Gustavsson är uppfinnare

Sonia får hjälp av Stockholms läns landstings innovationsorganisation.

SLL Innovation heter en organisation inom landstinget som plockar upp och vidareutvecklar Stockholms vårdanställdas bästa idéer till praktiska nya produkter, som kan underlätta vårdpersonalens arbete. Ofta kommer idéerna just från undersköterskor, som ju har en väldigt praktisk förankring i vården.

Hittills har SLL Innovation sålt ett tiotal olika prototyper till medicinteknikföretag, vars försäljning så småningom inbringar royalty-pengar till både sjukhuset och den enskilda uppfinnaren. Sex färdiga produkter finns redan ute på marknaden. Tiotals andra ligger i pipeline.

Sonia Gustavssons uppfinning – handskyddet Stick Stop, en liten rännförsedd plastbricka som platsar i handflatan och hjälper förlossningspersonalen att inte sticka sig när de tar blodprov i de nyfödda barnens navelsträngar – är tänkt att redan i sommar lanseras av företaget Mediplast AB. Så småningom också internationellt.

– Jag är väldigt stolt, Stick Stop har blivit lite som mitt eget barn, säger Sonia Gustavsson.

I 23 år har hon arbetat som undersköterska och barnsköterska, sedan 1999 i förlossningsvården, där det i dag på varje nyfött barn tas ett navelsträngsprov.

Det är ett risk- och stressfyllt moment. När barnen kommer ut har förlossningspersonalen en halv minut för att ta provet, som ger livsviktiga besked, bland annat om eventuell syrebrist.

Hittills har navelsträngen lagts direkt i sköterskans handflata.

– Navelsträngen är väldigt hal, det är lätt att sticka sig själv, konstaterar Sonia Gustavsson, som fått nålen i handen flera gånger. Senast hade det kunnat sluta med sjukdom, eftersom mamman bar på en smitta.

Stick Stop ger sköterskans hand skydd av plasten, samtidigt som skyddet kan klämmas till lagom mycket kring den blodfyllda och ömtåliga navelsträngen. Hittills har det testats på Södersjukhusets förlossningsavdelningar i ett par veckor. Nu väntar man på CE-märkningen, som garanterar att skyddet uppfyller EU:s krav, innan engångsprodukten kan börja tillverkas och användas i större skala.

Även om Stick Stop är en till synes enkel produkt hade Sonia Gustavsson inte kunnat göra utveckla och marknadsföra den utan hjälpen från SLL Innovations medicintekniker Saeed Meheranrad och Olle Hillborg. Hon har fått hjälp med produktutveckling, test i miljö och koll i patentdatabaser för att utesluta att något liknande redan finns på annat håll. SLL Innovation sköter också mönsterskydd, patent och CE-märkning samt den eventuella försäljningen.

Sonia Gustavsson åkte först själv till Patentverket med sin prototyp.

– Men jag förstod snabbt att det inte var något för mig. Jag ska göra det jag är bra på och det jag tycker om, säger hon.