medrek.se

Nyheter

Studera till läkare i USA

Litet info om ansökningskrav och förutsättningar för att studera till läkare i USA.

Funderar du på att studera till läkare i USA? Där ser utbildningen till läkare en smula annorlunda ut jämfört med i Sverige och Europa. Den amerikanska läkarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som man kan söka till först när man har en grundläggande akademisk examen.

Man tar grundexamen på en fyraårig ""pre-medical""-utbildning. I vissa fall krävs att du har en amerikansk examen för att bli antagen, men en del skolor kan även acceptera en svensk kandidat- eller magisterexamen.

Själva läkarutbildningen, Medical School, omfattar fyra år. Examen resulterar i titeln ""Medical Doctor"".

Test
För att bli legitimerad läkare i USA krävs att man genomgår ett test The United States Medical Licensing Examination (USMLE) . Många medicinskolor låter sina studenter genomgå testet eller delar av testet innan examen.

Antagning och ansökan

Behörighet
Det är svårt att komma in på Medical School i USA och många skolor ger förtur till studenter från den egna delstaten. Antagningskraven till Medical School skiljer sig mellan olika skolor men för att vara behörig att söka krävs:

Biologi – ett år på college/universitet
Fysik – ett år på college/universitet
Engelska – ett år på college/universitet
Kemi – två år på college/universitet

Observera - dessa krav gäller studier på college och universitet i USA, där de läser flera ämnen parallellt och inte ett ämne i taget som vi gör.

Detaljerad information om vilka antagningskrav som gäller för varje universitet ( finns i MCAR (Medical School Admission Requirement), en skrift som kan köpas.

Antagningstest - MCAT
Din ansökan till en medicinskola i USA bedöms delvis utifrån ditt resultat på det medicinska antagningstestet MCAT (Medical College Admission Test). Testet mäter din förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och skriftspråk samt dina kunskaper i naturvetenskap (främst fysik och biologi).

MCAT kan göras vid ett antal olika testcentra, de som ligger närmast Sverige är London och Frankfurt. Testet hålls flera gånger per år, i april och i augusti. Anmälan till MCAT görs lättast online

Ansökan
Ansökan till Medical Schools I USA görs genom American Medical College Application Service. Några skolor står utanför organisationen och då görs ansökan till dessa skolor direkt till respektive skolas antagningsenhet.