medrek.se

Nyheter

Semestervikariat inom landsting och kommuner

Hektisk period med rekrytering till sommaren samt vanlig rekrytering just nu.

Arbetsgivare inom landsting och kommuner i hela Sverige jobbar just nu med att rekrytera personal till sommaren. Undersköterskor, sjuksköterskor med flera yrkeskategorier efterfrågas.

www.medrek.se har just nu drygt 200 lediga vikariat till sommaren och det handlar om kriminalvård, kommunal vård, landstingsvård, tandvård med mera. Arbetstagare intresserade av ett semestervikariat kan hitta sitt jobb liksom att arbetsgivare kan rekrytera personal via denna del av medrek. Bland de lediga jobb som exponeras just nu finns undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kriminalvårdare mm.

VD Mattias Olsson ser en markant stegring av antalet semestervikariatannonser i mars 2011 jmf 2010 och har ingen anledning att tro att det skulle minska innan juni månad. Semestervikariat kan vara ett bra insteg till ett fast jobb inom vården påpekar Mattias.