medrek.se

Nyheter

Lönestatistik yrken - Läkare Löner

Lönestatistik av löner för läkare jobb inom Sverige.

Lönestatistik av löner för läkare jobb inom Sverige.
Underläkare, AT-läkare, tandläkare, ST-läkare, läkare, specialistläkare, kirurg, distriktsläkare och överläkare.



Underläkare lön
Medellön       Medianlön     Medelålder    Erfarenhet
25.869 kr       25.500 kr       30,9 år 0,9 år

AT-läkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
27.909 kr 28.000 kr 31,3 år         3,1 år

Tandläkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
35.476 kr 33.000 kr 35,8 år 7,7 år

ST-läkare
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
37.421 kr 37.000 kr 34,9 år         4,1 år

Läkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
48.264 kr 44.500 kr 41,2 år 11,1 år

Specialistläkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
50.823 kr 51.500 kr 42,7 år 12,7 år

Kirurg lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
51.347 kr 55.000 kr 42,4 år         11,3 år

Distriktsläkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
57.739 kr 57.200 kr 45,7 år 12,3 år

Överläkare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
59.479 kr 59.500 kr 46,8 år 15,4 år

Källa lönestatistik.se