medrek.se

Nyheter

Läkarutbildningar i Sverige

Kort översikt över läkarutbildningar i Sverige. Antalet platser till läkarutbildningen utökades med 30 stycken av regeringen 2010.

Läkarutbildningen sträcker sig över 220 poäng och 5,5 år och ges på sex olika orter i Sverige. Senast 2010 utökades antalet platser på läkarutbildningen med 30 som delades mellan Linköpings universitet och Uppsala Universitet.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet rankas som bäst av både Läkarförbundet och högskoleverket.

Följande utbildningssäten har läkarutbildningar

Göteborgs Universitet
Karolinska Institutet
Linköpings Universitet
Lunds Universitet
Umeå Universitet
Uppsala Universitet

År 2010 utökade regeringen antalet platser på läkarprogrammet med 30 platser. Dessa delades av Linköping och Uppsala.