medrek.se

Nyheter

Svenska TikoMed får benmärgspreparat särläkemedelsklassat

Svenska TikoMed har fått sitt preparat TM-400 klassat som särläkemedel inom EU.

Svenska TikoMed har fått sitt preparat ""TM-400"" klassat som särläkemedel inom EU. Preparatet utvecklas för att förutsättningarna inför benmärgstransplantation ska bli förbättrat.

TikoMeds TM-400 ska öka antalet celler som skördas hos givaren inför en transplantation av benmärg. Benmärgstransplantation är en behandling som kan ges till patienter med blodcancer. 

TikoMed kommer genom statusen särläkemedel få rätt till kostnadsfria vetenskapliga rådgivningar hos European Medicines Agency (EMA) för produkten.  De får samtidigt lägre kostnader för de regulatoriska processerna kring godkännandet samt tio års marknadsexklusivitet inom EU.

– TM-400 är vår andra produkt som får särläkemedelsstatus och det visar på vårt engagemang för att förbättra behandling för patienter med svåra och ovanliga sjukdomar. Marknadsexklusiviteten är mycket värdefull för oss. Den kompletterar vårt övergripande patent och dokumentationsskydd vilket säkrar vår plattform för kommersialiseringen av TM-400, säger styrelseordförande Adam Bruce.