medrek.se

Nyheter

Svalt förtroende för Läkemedelsverkets ledning

Förtroendet för ledningen på Läkemedelsverket är halvdant. De lägre ställda cheferna på verket har bättre förtroende.

Förtroendet för ledningen på Läkemedelsverket är halvdant. De lägre ställda cheferna på verket har bättre förtroende.

Endast 61 procent av de anställda har förtroende för direktörerna. Hela 12 procent ger direktör och verksledning ettor eller tvåor i betyg på en skala där sex är bäst och ett är sämst, visar en medarbetarundersökning som genomfördes tidigare i vår.

Många höga chefer har lämnat Läkemedelsverket sedan myndigheten fick ny generaldirektör 2008. Idag är många av de andra i ledningen relativt nya, något högre förtroende bland de anställda har ledningen inte lyckats uppnå.

För de övriga cheferna som är något lägre ställda var förtroendet bättre. 68 procent hade förtroende för sin enhetschef och 73 procent hade förtroende för den närmsta chefen. /Av Dagens Apotek