medrek.se

Nyheter

Påbörjat arbete mot förfalskade läkemedel

Steg framåt i arbetet mot olagliga förfalskade läkemedel och mediciner.

Påbörjat arbete mot förfalskade läkemedel och mediciner.

Läkemedelsmarknaden rapporterar om att The European medicines Verifications System, EMVS, tar steg framåt i arbetet mot förfalskade läkemedel genom att implementera sin första hub-anslutning med Tyskland.

Nu påbörjas det samarbete över landsgränserna som eftersträvats.

Hittills har 16 tyska företag tackat ja till att delta och kan börja ladda in sin data och påbörja arbetet mot att minska förfalskade läkemedel.

Problemet med förfalskade läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren. Förfalskade läkemedel har upptäckts i Sverige men ännu inte på apoteken som i vissa andra europeiska länder.