medrek.se

Nyheter

Nya läkemedel subventioneras inte längre i Australien

Ifrågasatt beslut där läkarorganisationer, patientorganisationer och läkemedelsbranschen riktar skarp kritik mot Australiens regering.

I ett försök att minska samhällskostnaderna och få siffrorna svarta istället för röda i den ansträngda statsbudgeten provar myndigheterna i Australien ett nytt grepp. Inga nya läkemedel subventioneras fram till 2013.

Det hela tog sin början för en månad sedan när regeringen gick tvärtemot sin egen expertgrupp, PBAC, Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, när denna önskade godkänna åtta nya läkemedel för den australiska marknaden. Däribland Astrazencecas Symbicort (budesonide och formoterol) mot astma och KOL och GlaxoSmithKlines Duodrat (dutasteride och tamsulosin) mot prostataförstoring.

Regeringens beslut att häva subventionerna för nya läkemedel under drygt två år framöver innebär att medborgarna kommer att gå miste om subventioner för ungefär 100 nya läkemedel om året. En åtgärd som beräknas spara 200 miljoner dollar årligen till statens plånbok. Och på samma gång öka kostnaderna för patienterna med 65 dollar i månaden. Högkostnadsgränsen för läkemedel i Australien är i dag 34,20 dollar i månaden och kommer enligt de nya reglerna att hamna på 100 dollar i månaden.

Förslaget har mött stark kritik, både från läkemedelsbranschens företrädare och olika läkar- och patientorganisationer.