medrek.se

Nyheter

Nya apoteksjobb kan bli aktuellt i Danmark

Nya apoteksjobb på gång i Danmark. Avreglering trots allt aktuellt.

Danmarks regering tog i höstas tillbaka sitt förslag om att göra det tillåtet med apotekskedjor i Danmark. Nu är frågan het igen, sedan en parlamentarisk majoritet sagt ja till att utreda frågan. Utredningen är en del i ett konkurrenspaket som regeringen fått gehör för.

Det danska
konkurrensverket kom redan i början av förra året med en rapport som menade att det danska apoteksväsendet var förlegat och missgynnade priskonkurrens. I Danmark ägs apoteken av enskilda apotekare och den danska Apotekarföreningen har allt sedan frågan började diskuteras varit kritiska mot förändringen. Föreningen hävdar, bland annat, att det nuvarande systemet är en garant för att även den danska glesbygden försäkras läkemedelsförsörjning.