medrek.se

Nyheter

Ny studie visar högre risk för blodpropp med nya p-piller

P-piller med hormonet drospirenon tycks medföra högre risk för venös blodpropp, jämfört med äldre typer av p-piller med levonorgestrel. Det visar resultaten i två nya studier.

 P-piller med hormonet drospirenon tycks medföra högre risk för venös blodpropp, jämfört med äldre typer av p-piller med levonorgestrel. Det visar resultaten i två nya studier.

 I den ena studien har forskarna använt data från 186 amerikanska kvinnor som drabbats av venös blodpropp i samband med att de använt p-piller. Som kontrollgrupp användes 681 kvinnor som också använt p-piller.

 I den andra studien utgick forskarna från 61 fall av ventrombos bland kvinnor i England, som jämfördes med 215 matchade kontroller.

 Både studierna visade att risken för ventrombos var mer än dubbelt så stor vid användning av p-piller med drospirenon, jämfört med vid användning av p-piller med levonorgestrel.

 Viveca Odlind, professor vid Läkemedelsverket, tycker att resultaten är intressanta. De analyseras och diskuteras nu inom den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, vilket väntas resultera i ett uttalande i mitten av maj.

 Viveca Odlind tror däremot inte att analysen kommer att leda till att behandlingsrekommendationerna ändras.

 – Totalt sett är användning av p-piller förknippad med en väldigt liten risk för blodpropp. Det finns ett behov av flera sorters p-piller eftersom kvinnor trivs olika bra med olika sorter, säger hon.