medrek.se

Nyheter

Norsk forskning sämst i Norden

KI bäst i Norden enligt SIR. Rankas på plats 37 i världen. Norsk forskning är på efterkälken. Bästa institution från Norge på plats 170.

En internationell ranking av forskningsaktivitet inom hälso- och sjukvård placerar bästa norska institution på plats 170, slagen av Sverige, Danmark och Finland.

Överst tronar Harvard University, följt av National Institutes of Health (NHI) og Veterans Affairs Medical Centers. USA innehar åtta av de tio översta placeringarna.

Den mest aktiva forskningsinstitusjonen i Norge er Universitetet I Oslo, som hamnar på plats 170 på listan från Scimago Institutions Ranking (SIR). 

Sverige bäst
Både Sverige, Finland og Danmark ligger före Norge på listan. I Norden är Karolinska Institutet främst, på plats 37. Det gör KI til den tionde mest produktiva forskningsinstitutionen i hela Europa.

Oslo Universitetssykehus ligger på plats 194. Universitetet i Bergen på 314, NTNU på 475, tätt följt av Haukeland Universitetssykehus på platsen efter, enligt SIR World Report 2010, Health Sciences.

St. Olavs hospital havnet som nummer 611, Universitetet i Tromsø som nummer 718, mens Nasjonalt folkehelseinstitutt finnes på 848. plass på listen.

Kvantitative data
Rankingen baserar sig på kvantitativa data på forskningsaktivitet inom hälsovetenskapliga områden som medicin, sjuksköterskor, veterinärmedicin, odontologi med mera i perioden 2004-2008.
 
Det är bland annat bedömt på i vilken grad forskningsartiklar blivit publicerade i högt ansedda tidsskrifter.