medrek.se

Nyheter

Miljöpartiet vill se ny utredning

Miljöpartiet vill se en ny utredning av vilken effekt omregleringen av apoteksmarknaden har haft på läkemedels- och patientsäkerheten.

Miljöpartiet vill se en ny utredning av vilken effekt omregleringen av apoteksmarknaden har haft på läkemedels- och patientsäkerheten.

Miljöpartiet höll nu i helgen en kongress och fattade två beslut om partiets fortsatta politik gällande apoteken i Sverige. Partiet vill snarast utreda effekterna av omregleringen och även att alla apotek ska informera kunderna om närliggande apotek har ett läkemedel, oavsett ägare.

Miljöpartiet hade velat behålla apoteksmonopolet, skriver partiet på sin hemsida.