medrek.se

Nyheter

Magsårspatienter behandlas felaktigt

Nästan var fjärde person som har haft ett blödande magsår dör inom bara ett år. Med bättre förebyggande behandling skulle sannolikt en del kunnat räddas, visar en ny rapport från SBU.

Nästan var fjärde person som har haft ett blödande magsår dör inom bara ett år. Med bättre förebyggande behandling skulle sannolikt en del kunnat räddas, visar en ny rapport från SBU.

– De som drabbas måste få mer information. Till exempel hur viktigt det är att i framtiden undvika antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID-läkemedel som till exempel Ipren och Voltaren. De ökar kraftigt risken för nya blödningar, säger Christer Staël von Holstein, överläkare vid kirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Christer har tillsammans med en grupp utfört en rapport om blödande magsår för myndigheten SBU.

Varje år drabbas 3500 svenskar av blödande magsår. De flesta är över 70 år och många återinsjuknar inom ett år.

En viktig orsak till sjukdomen är magsårsbakterien Helicobacter pylori. Bakterien bör enligt SBU behandlas med antibiotika tillsammans med protonpumpshämmande läkemedel, exempelvis Losec.

– Men våra siffror visar att endast 40 procent av äldre som vårdas för blödande magsår får behandling mot magsårsbakterien. Min uppfattning är att alla äldre som drabbas ska testas och behandlas, säger Christer.