medrek.se

Nyheter

Lönestatistik yrken - Apotek Löner

Lönestatistik av löner för apotek jobb inom Sverige.

Lönestatistik av löner för apotek jobb inom Sverige. 
Apoteksassistent, apotekstekniker, receptarie och apotekare. 

Apoteksassistent lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
18.898 kr 19.800 kr 33,8 år 6,1 år

Apotekstekniker lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
20.772 kr 20.500 kr 35,9 år 5,2 år

Receptarie lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
24.387 kr 24.060 kr 34,9 år 5,4 år

Apotekare lön
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
31.070 kr 30.000 kr 33,8 år 4,3 år

Källa lönestatistik.se