medrek.se

Nyheter

Life Science på frammarsch i Västra Götaland

Mer pengar till den kliniska forskningen och fler satsningar på kompetensutveckling. Föreslår före detta statsminister Ingvar Carlsson för att stärka life sciencebranschen i Västra Götaland.

Mycket är bra vad gäller life science i Västra Götalandsregionen. En nära koppling mellan akademi, sjukvård och företag har gjort att regionen kunnat utvecklas bra. Det anser före detta statsminister Ingvar Carlsson som haft i uppdrag att utreda hur det står till med life science i regionen.

Bakgrunden till rapporten, som presenterades på torsdagen, är Astrazenecas beslut våren 2010 att flytta forskningsenheter till Mölndal. Bakom uppdraget står förutom Västra Götalandsregionen även Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs stad, Mölndals stad och Västsvenska industri- och handelskammaren.

Slutsatserna är att life science-branschen i regionen är starka på framförallt klinisk forskning och medicinteknik. Men för att spetsa kompetensen och konkurrenskraften behövs enligt utredaren ett antal åtgärder. Bland dessa finns förstärkta satsningar på kvalitetsregister och mer stöd till små och medelstora företag att kunna bedriva klinisk forskning.

Ytterligare ett är att bli bättre på att locka stora forskningssatsningar, både nationella och internationella.

- Ett konkret förslag är att skapa en gemensam och strategisk arbetsgrupp, för universiteten, Västra Götalandsregionen, sjukvården och relevanta företag, vars uppdrag är att analysera nya utmaningar och områden där aktörerna gemensamt kan engagera sig, säger Ingvar Carlsson i en presskommentar.