medrek.se

Nyheter

Läkemedel ökar risk för urinstopp hos män

Risken för akut urinstopp hos äldre män med lungsjukdomen KOL tycks öka vid behandling av antikolinerga läkemedel, visar en kanadensisk studie.

Risken för akut urinstopp hos äldre män med lungsjukdomen KOL tycks öka vid behandling av antikolinerga läkemedel, visar en kanadensisk studie.

Antikolinerga läkemedel används ofta vid behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, för att vidga luftrören.

Enligt de kanadensiska forskarna har det rått oklarheter kring effekterna av behandlingen. De har därför utfört en studie för att titta närmare på hur antikolinerga medel påverkar risken för akut urinretention, det vill säga plötslig oförmåga att urinera.

I studien ingick 1 806 KOL-sjuka kvinnor och 9 432 KOL-sjuka män över 66 år som drabbats av akut urinretention mellan 2003 och 2009. Det ingick även 55 885 matchade kontrollpersoner utan urinstopp.

Studien visade att män hade en något ökad risk att drabbas i samband med behandling med såväl korttidsverkande som långtidsverkande läkemedel, jämfört med hos dem som inte fått antikolinerga medel.
 
Hos dem med förstorad prostata var risken störst, samt hos dem som behandlades med både långtidsverkande och korttidsverkande läkemedel.

För kvinnorna i studien sågs däremot inget signifikant samband mellan urinstopp och läkemedelsbehandling.

Bakom studien, som publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine, står forskare vid St. Michaels Hospital i Toronto i Kanada, och medarbetare.