medrek.se

Nyheter

KI och Lund bäst inom medicin

Högskolevalet närmar sig. För de som vill läsa medicin och vård är Karolinska Institutet och Lunds universitet det självklara valet, enligt ny rapport

Högskolevalet närmar sig. För de som vill läsa medicin och vård är Karolinska Institutet och Lunds universitet det självklara valet, enligt ny rapport

Efter Karolinska Institutet och Lunds universitet och kommer Göteborgs universitet och sedan Uppsala universitet på fjärde plats. Sist på listan rankas Mittuniversitetet och Luleå universitet.

Den oberoende organisationen Urank rankar högskolorna årligen genom att sammanställa data från högskoleverket och andra officiella verksamheter. I och med att Handelshögskolan toppar inom sin gren och att Karolinska Institutet rankas högt drar organisationen slutsatsen att det går bra för specialskolorna. Organisationen förklarar specialskolornas framgång med att de har ett bra flöde till utbildningarna och att utbildningarna leder till snabb etablering på arbetsmarknaden.

Lärosätena bedöms efter 27 kriterier, där skolorna får poäng efter exempelvis studenternas kompetens, bland annat från gymnasiebetygen och resultat på högskoleprovet. Andra kriterier är hur stor andel av lärosätets totala kostnad som går till forskning samt hur många studenter som går vidare och gör forskarutbildning.

Ett nytt kriterium från i år är över hur internationella lärosätena är. Skolorna bedöms efter hur många utländska lärare som är verksamma samt antalet utländska studenter på grund- och forskarutbildningarna. I det kriteriet toppar Karolinska institutet då nästan en fjärdedel av lärarna flyttat till Sverige under de senaste 20 åren.