medrek.se

Nyheter

Genterapi inte lösningen mot ischemi

Genterapi är inte lösningen för att förhindra amputation och dödsfall vid kritisk ischemi i benen.

Genterapi är inte lösningen för att förhindra amputation och dödsfall vid kritisk ischemi i benen.

En studie visar att genterapi för att stimulera kärlnybildning och bättre cirkulation  inte förhindrar amputationer och dödsfall vid kritisk ischemi i benen.

Det visar resultaten av en fas 3 -studie på patienter i 30 länder som publicerats i tidskriften Lancet. Bakom studien står bland andra Lars Norgren, professor i kirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Resultaten är oväntade och nedslående eftersom tidigare forskning av genterapi och ischemi  visat lovande resultat för tillvägagångssättet i fas 2.

Kritisk extremitetsischemi är en allvarlig cirkulationsstörning i benen som ger svår smärta. Ischemi kan leda till svårläkta sår och kallbrand, med amputation som följd.

Ballongvidgning av kärlen har förbättrat blodflödet i benet för många patienter men passar inte för alla.

Det har dock funnits stora förhoppningar om att åstadkomma bättre resultat med genterapi.

I studien ingick 525 patienter med kritisk ischemi. De  lottades till två olika grupper där den ena gruppen fick intramuskulära injektioner i benen med genen för tillväxtfaktorn FGF-1, för att stimulera kärlbildning. Den andra gruppen fick placeboinjektioner.

Efter ett år såg forskarna ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna och de såg heller ingen skillnad i antal amputationer och dödsfall mellan grupperna.

Av Dagensmedicin