medrek.se

Nyheter

Forskning om vinster med nya läkemedel

Ett nytt forskningsprojekt ska svara på frågan om vinsterna med nya dyra läkemedel är större kostnaderna som de medför. Första steget blir en förstudie som ska presenteras i juni.

Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, ligger bakom det nya forskningsprojekt som bestämt sig för att ta itu med balansen kostnader och vinster för nya läkemedelsbehandlingar. I arbetet kommer representanter från både akademi, industri och myndigheter att delta och det hela inleds med en förstudie under våren.

Syftet med förstudien, som ska presenteras den 9 juni i år, är att se över kunskapsläget på området, i Sverige och internationellt.
- Förstudien ska bland annat undersöka om det går att replikera internationella studier med svenska data. Förhoppningen är att projektet kan leda till ökad samsyn mellan olika aktörer och samhällssektorer, säger Johanna Lind, forskningsledare på SNS i en presskommentar.

I den referensgrupp som kopplas till projektet ingår ett antal forskare och ämnesexperter liksom representanter från bland annat Apotekarsocieteten, Astrazeneca, Lif, Kronans Droghandel, TLV, Socialstyrelsen och Vinnova. Hela projektet beräknas vara klart våren 2013.