medrek.se

Nyheter

Dementa ska få tillbaka livsrytmen

Med hjälp av trummor, bilder och färger ska dementa få tillbaka livsgnistan.


Med hjälp av trummor, bilder och färger ska dementa få tillbaka livsgnistan.

Sveriges Television rapporterar om ett projekt som nu pågår på Solhemmets äldreboende i skånska Ekeby. Tanken är att dementa patienterna ska leva upp och återfå intresset för omvärlden med hjälp av en pedagogisk rytmik med färger och bildsymboler.

Metoden kallas RGRM, togs egentligen fram för att hjälpa strokepatienter att få tillbaka rörelseförmågan men användas i dag till flera andra patientgrupper, trots att den saknar stöd i vetenskapen.

I Ekeby ska de anställda på sikt utbildas i metoden och den ska även användas på boende utan demenssjukdomar.