medrek.se

Nyheter

Apotekspersonalen missnöjd

20 procent av apotekets egen personal känner oro för att recepthanteringen inte gjorts på ett bra sätt och över hälften upplever att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen.

20 procent av apotekets egen personal känner oro för att recepthanteringen inte gjorts på ett bra sätt och över hälften upplever att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen. 

Fler än hälften av landets apoteksanställda tycker att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen och nästan 60 procent upplever att de inte hinner ge kunderna en bra rådgivning. Det visar en undersökning utgjord av Farmaciförbundet. Undersökningen som bestod av enkäter besvarades av 1062 medlemmar mellan den 14 mars och 5 april i år. 

-    Det fanns arbetsmiljöproblem före omregleringen men det vi ser är att utvecklingen går åt fel håll och att de brister som kommit fram riskerar att drabba konsumenterna, säger Carina Jansson, ordförande på Farmaceförbundet.

Bristerna drabbar inte bara de anställda utan även konsumenterna. Ett exempel är att bland de som jobbar som konsumentrådgivare om läkemedel uppger 57 procent att de inte hinner ge bra sådan och 20 procent att de är oroliga för att recepthanteringen inte har gått rätt till.

Av de anställda som har lider av hälsorelaterade problem har 84 procent svarat att de tror att det beror på arbetssituationen.

Farmaciförbundet vill nu exempelvis att arbetsgivarna ska öka medarbetarnas delaktighet, erbjuda kompetensutveckling och genomföra regelbundna hälsokontroller för att få upp kvaliteten på arbetsmiljön. /LmV