medrek.se

Nyheter

Apoteket AB har mest kunnig personal

Apoteket etta, apoteket hjärtat tvåa vad gäller service och kunskapsnivå hos personalen.

Apoteket AB utmärker sig i en ny kundundersökning från Scandinfo Marketing Research. Kunderna har enligt enkäten absolut störst förtroende för personalens kunskaper på det gamla monopolföretaget Apoteket.

51 procent av de tillfrågade som kände till kedjan ansåg att Apotekets AB:s personal är mycket kunnig. Näst bäst låg Apotek Hjärtat och Vårdapoteket, 24 procent ansåg att den personalen var mycket kunnig.

Även servicen på Apoteket AB anser kunderna att den är bättre än konkurrenternas, men skillnaden är inte lika stor. 46 procent anser att Apoteket AB:s personal är mycket serviceinriktad, också här ligger Apotek Hjärtat på andraplatsen med 28 procent.

Ingenting i den nya kundundersökningen tyder på att de nya kedjorna knaprar in på det statliga apoteket, snarare tvärtom. De nya kedjorna ligger kvar på ungefär samma nivåer som man gjort sedan företaget började sina mätningar för ett år sedan. Däremot får Apoteket AB:s personal de högsta betygen sedan förra våren.

Apoteksradarn, som undersökningen kallas, genomförs kontinuerligt med 75 webbintervjuer varje vecka med ett riksrepresentativt urval av personer mellan 18-70 år. De senast redovisade resultaten bygger på 600 sådana intervjuer.