medrek.se

Nyheter

Apotekare i överflöd om några år?

Tveksamt om det verkligen blir ett överflöd med tanke på de många nya apotekskedjor som expanderar i Sverige det senaste året.

Är apotekare efterfrågade eller inte om fyra år? Det här är en prognos från början av 2010. Prognoser är alltid osäkra och mycket kan hända som inte gick att förutse när prognosen gjordes. Arbetsmarknaden för apotekare är i alla händelser mer diversifierad i Sverige nu i och med avregleringen av apoteksmonopolet.

Tillgång och efterfrågan
Antalet nybörjare ökade under de första åren av 2000-talet och var som högst läsåret 2004/05, knappt 350. Ökningen berodde främst på att Göteborgs universitet då tillkom som utbildningsanordnare. Från och med läsåret 2006/07 har antalet nybörjare legat kring 300. Antalet förstahandssökande per antagen har minskat under senare år, och nästan alla som sökte till apotekarprogrammet hösten 2009 antogs.

När de som påbörjade apotekarutbildningen hösten 2010 kommer ut på arbetsmarknaden, tidigast 2015, är det beräknade rekryteringsbehovet betydligt mindre än antalet nyexaminerade. Enligt Prognosinstitutets beräkningar kvarstår denna obalans fram till 2025, det vill säga att det kan bli ett ökande överskott av apotekarutbildade på sikt.

Överskottet ökar
Enligt arbetsgivarnas bedömning är det i dag god tillgång på nyexaminerade och balans på yrkeserfarna med apotekarutbildning. Utbildningskapaciteten har under senare år byggts ut och pensionsavgångarna kommer att bli relativt få under prognosperioden varför tillgången bedöms öka i betydligt större omfattning än efterfrågan.

Denna prognos kan dock ha missat den stora avregleringen av Apoteket som skulle kunna göra att efterfrågan ökar. Givet att det totala antalet apotek ökar efter Apoteket AB tappade sitt monopol.