medrek.se

Nyheter

Svårsålda apotek

Långt ifrån alla Svenska apotek har blivit sålda

Nu har 100 av de 150 apotek som Apoteksgruppen ska sälja fått nya ägare. För 20 av de resterande kommer försäljningen att bli klar under våren. Men fortfarande finns det 30 apotek att lägga bud på.

Av de 150 apotek som ska säljas till enskilda apoteksägare saknar fortfarande trettio stycken köpare. De drivs fortsatt av Apoteksgruppen men målet är att finna ägare också till dessa. Claes Kjellander som är projektchef för försäljningen säger att det inte är aktuellt att lägga ned dem.
– Nej, det finns inte på agendan, uppdraget är att sälja dem.

De osålda apoteken finns i olika delar av landet som exempelvis, Stockholm, Göteborg, Jokkmokk och Hofors. Claes Kjellander ger i huvudsak tre skäl till att man inte funnit köpare.
– Dels handlar det om apotek med stor konkurrens i området, ett annat skäl är att det finns interna problem som att hyresavtal är på väg att gå ut och ett tredje att det är stora och därför relativt dyra apotek på små orter.