medrek.se

Nyheter

Student krävs på miljonbelopp

Försäkringskassan har krävt en student från Stockholm på en återbetalning på 1,2 miljoner kronor.

Försäkringskassan har krävt en student från Stockholm på en återbetalning på 1,2 miljoner kronor. 

En kvinnlig student från Stockholm har kvitterat ut bostadstillägg, sjukpenning och sjukersättning samtidigt som hon studerat på högskola sedan 2003. Försäkringskassan har lämnat in en polisanmälan där kvinnan påpekas medvetet ha lämnat oriktiga uppgiter och därmed fått utbetalningarna. 

Enligt Försäkringskassan utbetalas totalt 16-18 miljarder kronor felaktigt varje år. Myndigheten uppskattar att omkring en tredjedel av det beloppet, utbetalas felaktigt på grund av att bidragstagaren medvetet lämnat felaktiga uppgifter. En tredjedel tros ha betalats ut felaktigt på grund av slarv eller försummelse från bidragstagaren och en tredjedel på grund av slarv från Försäkringskassan. /DN